Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Razpisi, vloge
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z vračili vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Datum objave: 25.2.2004
Glede na vprašanja občanov, ki se nanašajo na vračila vlaganj, smo se odločili, da vam posredujemo nekaj informacij, ki ponujajo odgovore na največkrat zastavljena vprašanja ter ostale pomembne informacije;

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/02 in sprememb in dopolnitev Zakona Ur.l. RS, št. 55/2003 je občinski svet občine Dobrova- Polhov Gradec sprejel Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Dobrova- Polhov Gradec, ki je bil objavljen v Našem časopisu, št. 297/03.
Komisija za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, v tem časopisu objavlja poziv za predložitev dokumentov o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Dobrova- Polhov Gradec
Vsi zainteresirani lahko v roku dveh mesecev od objave, komisiji posredujejo dokumente, s katerimi dokazujejo obstoj pravice do vračila vlaganj.
Komisija bo, v skladu s 4. členom odloka, sestavila sezname dejanskih upravičencev na podlagi dokumentov, s katerimi občina že razpolaga in dokumentov, ki so bili predloženi na podlagi poziva.
Do 6. junija 2004 pa bo vložila zahtevek na državno pravobranilstvo v Ljubljani.
Komisija bo na spletni strani občine obveščala dejanske upravičence do vračila vlaganj o dodatnih informacijah v zvezi s postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Dobrova- Polhov Gradec.


Kot je znano, je vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje vezano na odprodajo državnega deleža v družbi Telekom Slovenije d.d., roka za odprodajo državnega deleža pa Vlada RS zaenkrat še ni določila. Odprodaja državnega deleža v družbi Telekom Slovenije d.d. je odvisna od razmer na trgu in se verjetno ne bo izpeljala pred 2005. Kupnina iz privatizacije je vir za poplačilo oziroma vračilo vlaganj.

Priznavala se bodo vsa vlaganja, ki so bila večja, kot je bila siceršnja priključnina in prispevek tedanjih Samoupravnih interesnih skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet. Višina vračila se izračuna v skladu s 4. členom Zakona.

Za oddajo zahtevka občana, če je pogodbo sklepal z občino, je krajevno pristojna tista občina, v katero sedaj sodi posamezno naselje. Začetni datum, ki se smatra za vračila vlaganj, je 1.1. 1974, končni pa 06.04. 1998.

Vsi posamezniki, ki so v preteklosti sklenili sporazum oziroma pogodbo o vlaganju v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. (PTT organizacijami) ali s Samoupravnimi in interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet, bodo po objavi javnega poziva sami, kot fizične osebe vlagali svoje zahtevke na krajevno pristojna pravobranilstva, torej jih občine ne morejo zastopati.

Lastno delo in vloženi material bo mogoče povrniti le v primeru, da je bila v pogodbi vsebovana določba o prispevanju lastnega dela in materiala s strani občanov - bodočih naročnikov ter, da je zneske mogoče dokazovati s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami in dokumenti.

Pripravil/-a: Helena Čuk Budin

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2021. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.