Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Predpisi, razvojni programi
Razvojni program podeželja
Datum objave: 22.4.2004
Podeželje naših občin obravnavamo kot pomembno sestavino celotnega območja, ki naj bi se dopolnjevala z nepodeželskimi značilnostmi. Zaradi bližine Ljubljane nudimo tudi posebno pozornost vprašanjem sožitja oziroma dopolnjevanju z Ljubljano. Večinoma ni mogoče strogo razločevati med izrazito podeželskimi in urbanimi območji pač pa gre predvsem za različne stopnje intenzivnosti enih in drugih. To pa pomeni, da moramo tudi pri določitvi razvojnih ukrepov imeti pred očmi potrebe ruralnih in urbanih sestavin oziroma celostnega razvoja območja.
Temeljno vodilo pri našem delu je, da je treba ustvarjati pogoje za izbor konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja. Za to pa je potrebno imeti jasno predstavo (vizijo) o tem kakšno stanje v našem območju je resnično primerno in željeno.
Projekt naj bi pripomogel tudi k bolj učinkovitemu sodelovanju med petimi občinami kakor tudi z drugimi občinami in posebej še s tistimi v gornjem delu porečja Ljubljanice.
Prilagoditev kmetijstva potrebam varstva favne (posebej še ptičev) in flore.
Opredelitev primernih oblik kmetovanja (čas košnje, kolobarjenje, itd). Posebno pozorno naj bi obravnavali možnosti za postopno uvajanje prilagojenih oblik kmetovanja.( na primer omejitev monokulture koruze). Proučiti bi bilo treba možnosti za različne oblike finančnih spodbud za lastnike zemljišč, ki bi se odločili za spremenjene prilagojene oblike kmetovanja tako v nižinskem kot v hribovitem območju. Možnosti razširitve sistema direktnih plačil na območju krajinskega parka.
Bolj ali manj je povsod prisotna potreba po uskladitvi interesov lovstva, varstva narave in kmetijstva. Potreba po vzpostavitvi zaščitnih pasov.
Program razvoja podeželja naj bi vsaj posredno pripomogel tudi k zmanjševanju točkovnega in površinskega (kemikalije v kmetijstvu) onesnaževanja voda.
Opredelitev »nosilcev sprememb« oziroma »vzvodov« za ukrepanje. Nosilci sprememb so lahko:posamezniki oziroma skupine posameznikov (kmetje, podjetniki, itd), društva, predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki državne uprave in lokalne samouprave itd.
Projekt bo tudi pripomogel k bolj uspešnemu pridobivanju različnih državnih in mednarodnih finančnih pomoči (projektov).

Pripravil/-a: Helena Čuk Budin

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.