Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave-ceste
Poziv lastnikom zemljišč ob javnih cestah
Datum objave: 29.5.2017

Pomlad je čas za ureditev obcestne vegetacije in s ciljem, da zagotovimo čim večjo varnost udeležencev v prometu, vas želimo opozoriti na obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves ter druge vegetacije na zemljiščih ob javnih cestah. Ker se v tem času izvajajo tudi dela na kmetijskih površinah, vas želimo opozoriti tudi na nepravilnosti, ki se pojavljajo v zvezi s tem.

Lastniki ali uporabniki zemljišč so dolžni ob občinskih cestah ali pločnikih redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali druge nasade ali ploščine, tako da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ne ovirajo ali ogrožajo prometa. Občani se z zasaditvami ob cestah pogosto ne zavedajo odgovornosti za svoje ravnanje, saj rastline, višje od 75 cm tik ob cestišču občutno zmanjšujejo vidljivost in preglednost na križišču ali ob priključevanju vozil iz zasebnih zemljišč na javne ceste.

Želimo, da lastniki sami sprotno odstranjujejo motečo ali nevarno vegetacijo, saj to pomeni večjo prometno varnost, hkrati pa se lahko s tem tudi izognejo nepotrebnemu plačilu globe oziroma obrezovanju s strani cestnega vzdrževalca, na njihove stroške.

Pri kmetijskih površinah pa je problematično predvsem oranje preblizu cestnih površin. Prepovedano je orati na razdalji  4 metre od roba cestnega sveta, pravokotno na smer ceste ali na razdalji manj kot 1 m od roba cestnega sveta,  vzporedno s cesto. Prav tako je na cestišče prepovedano nanašati blato ali cestišče kako drugače onesnaževati. Onesnažene ceste so nevarne za uporabnike, predvsem kadar so le-te mokre zaradi padavin. Uporabniki in lastniki kmetijskih zemljišč morajo biti pri svojem delu pozorni na onesnaženje javne ceste, ki bi bila posledica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih. Preden se z delovnim strojem vključijo na javno cesto, morajo s pnevmatik očistiti blato in zemljo. Tudi z čiščenjem pnevmatik, preden zapeljejo na javno cesto, se lahko izginejo nepotrebnemu plačilu globe.

Nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah (zagotavljanje svetlega profila ceste) in izvajanjem kmetijskih posegov (oranje, onesnaženje) ter drugih posegov v območju cest izvaja tudi medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki lahko v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi ukrepa in izreče globo za ugotovljeno nepravilnost.

S ciljem, da vsi skupaj pripomoremo k omenjeni varnosti na cestah ter zagotovimo ustrezno prevoznost na čistih cestah, vas naprošamo za posluh in zgoraj opisano pravilno ravnanje, brez nepotrebnih inšpekcijskih posredovanj.

Pripravil/-a: Mojca Sečnik

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.