Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave - vodovodi
Aktivnosti na javnih vodovodnih sistemih Dobrova in Brezje
Datum objave: 26.6.2020

Vodovodni sistemi predstavljajo danes pomemben del javne infrastrukture, saj si življenja brez pitne vode enostavno ne moremo predstavljati. Zaradi hitrega razvoja predvsem obmestnih naselij, kot je npr. Dobrova, in vse strožjih zakonskih zahtev, se potrebe po količini in kakovosti pitni vodi povečujejo. Posledica tega je hiter razvoj in dograjevanje obstoječih vodovodnih sistemov, ki pa je velikokrat neustrezno zasnovano ter nepremišljeno, saj se ti sistemi ne obravnavajo kot celota, temveč le po posameznih lokacijah.

Občina Dobrova - Polhov Gradec je zato že pred časom začela s projektom, s pomočjo katerega želi vpeljati enotni nadzor nad delovanjem vseh vodovodnih sistemov v občini. Le s prepoznavanjem razmer in ustreznim nadzorom nad objekti in napravami lahko upravljavec vodovodnih sistemov ustrezno strateško pristopa k obnovi in razvoju omrežja ter tako zadosti potrebam prebivalcev po pitni vodi.

Režijski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec je konec leta 2019 prevzel v upravljanje vodovodne sisteme Dobrova, Brezje, Hruševo in Osredek, s katerim je do takrat upravljala Krajevna skupnost Dobrova. Na območju vodovodnega sistema Dobrova je še vedno kar nekaj dotrajanih odsekov vodovoda, ki so zgrajeni iz starega azbestno-cementnega materiala, zato pogosto prihaja do okvar vodovodnega sistema in posledično do večjih izgub pitne vode. Poleg puščanj pa se pojavljajo tudi težave z avtomatskim delovanjem sistema. V zadnjih mesecih so se le-te pojavljale predvsem na vrtini Gabrje, kjer je bilo zaradi motenj pri delovanju krmilnikov pogosto prekinjeno črpanje vode.

Občina se zaveda pomena varne in zanesljive oskrbe uporabnikov s pitno vodo, zato je takoj pristopila k iskanju rešitev za problematiko, ki se je pojavila na ključnih objektih vodovodnih sistemov Dobrova in Brezje, ki je preko prečrpališča Maček povezan z vodovodnim sistemom Dobrova. Tako je občina izvedla postopek javnega naročila »Odprava napak na vodovodnem sistemu Dobrova«, v želji po hidravlični ureditvi celotnega vodovodnega sistema, odpravi tehničnih pomanjkljivosti in ureditvi komunikacijskih povezav med vodovodnimi objekti ter vzpostavitvi dobrega daljinskega nadzora nad delovanjem vodovodnih sistemov preko sistema SCADA.

V začetku junija sta župan Franc Setnikar in direktor izbranega podjetja Hidroinženiring d.o.o., Boris Savnik, podpisala pogodbo ter s stiskom roke potrdila izvedbo projekta za ureditev vodovodnega sistema Dobrova in Brezje.

 aktivnosti na javnih vodovodnih sistemih dobrova in brezje.docx (13 kB)

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.