Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave-ceste
Občinski svet sprejel Strategijo mobilnosti in varnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec
Datum objave: 30.12.2020
Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je na svoji 12. redni seji, dne 16. decembra 2020, potrdil in sprejel Strategijo mobilnosti in varnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec.

S sprejetjem Strategije se na območju občine začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen Strategije je zmanjšati število voženj z osebnimi avtomobili in hkrati povečati deleže hoje, kolesarjenja ter v čim večji možni meri tudi uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno postopno spremembo potovalnih navad bo potrebno z ukrepi izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, izobraževati in vzgajati javnost, predvsem mlade. V akcijskem načrtu so predvideni številni ukrepi za izboljšanje pogojev in varnosti kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Dobrova - Polhov Gradec, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, ki delujejo na območju občine. 
 
Sprejetje Strategije predstavlja zadnje dejanje 12-mesečnega strateškega načrtovanja. Ena bistvenih posebnosti je aktivno sodelovanje strokovnjakov, splošne javnosti oz. občanov in drugih deležnikov v prometu, zato se vsem iskreno zahvaljujem za udeležbo na javni razpravi in delavnicah, pri oblikovanju vizije strategije, v anketnih raziskavah in intervjujih. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa same po sebi ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem Vas, občank in občanov ter obiskovalcev občine. 
Vsi mi bomo namreč  uporabniki novih rešitev in tisti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse. 

Franc Setnikar, župan 


Strategija mobilnosti in varnosti Občine Dobrova - Polhov Gradec je na voljo na občinski spletni strani, na povezavi: http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=78&predpis_id=536

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.