Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave-ceste
Ureditev ceste Šujica–Podutik
Datum objave: 28.1.2021
Občina v letošnjem letu pričenja z ureditvijo ceste Šujica–Podutik, ki bo obsegala rekonstrukcijo obstoječe ceste in gradnjo površin za pešce in kolesarje.

Obravnavani odsek ceste povezuje naselji Šujica in Stranska vas v občini Dobrova - Polhov Gradec, hkrati pa našo občino povezuje z ljubljansko. Projekt zajema območje lokalne ceste od novo urejenega križišča v Stranski vasi do odcepa za Gabrje in pa javno pot v njeni celotni dolžini, torej od odcepa za Gabrje do regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) na Šujici. Ocenjena vrednost investicije znaša dobrih 1.000.000 evrov.

Temeljita priprava na izvedbo projekta
Rekonstrukcija obstoječe ceste in gradnja površin za pešce in kolesarje se bo izvajala po projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje – PZI, št. U 05/1454-18 in Načrtu 1454-18/NG iz maja 2019, ki ju je izdelalo podjetje K Projekt L d.o.o. Osnova za izvedbo projekta rekonstrukcije ceste je izčrpna, saj jo sestavljajo: projektna naloga št. 371-0085/2018-1 z dne 18. 10. 2018, ki jo je potrdila komisija za pregled projektnih nalog Direkcije RS za infrastrukturo, projektni pogoji soglasodajalcev, dodatne smernice podane s strani Občine Dobrova - Polhov Gradec, kapacitetna analiza priključka javne poti JP 567291 ter javne poti JP 567361 na regionalno cesto R3-641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) iz oktobra 2018, Idejna zasnova »Ureditev ceste Šujica–Podutik (JP 567361 in LC 067061)«, Projekt za izvedbo »Ureditev križišča v Stranski vasi«, št. načrta 1127-18 iz maja 2018 s strani podjetja K Projekt L d.o.o. in potrjena projektna naloga »Ureditev cestnega priključka javne poti JP567361 Šujica–Stranska vas na regionalno cesto R3 641/1369 Ljubljanica–Ljubljana (Dolgi most) v km 18,455 v naselju Šujica«, s številko 371-0085/2018-1 z dne 20. 11. 2018. 

Rekonstrukcija ceste, pločnik in kolesarska steza
S projektom je predvidena izvedba pomožnih kolesarskih pasov širine 1,25 m po celotni dolžini odseka in izgradnja pločnika ob desnem robu ceste. Pločnik širine 1,50 m bo višinsko ločen od zunanjega roba vozišča. Tam, kjer se nahajajo individualni uvozi na kmetijska zemljišča, se bodo izvedli poglobljeni robniki, uvozi pa bodo ohranjeni. Izvedba priključka na regionalno cesto na Šujici pa je usklajena tudi s projektom izgradnje Barjanskega kolesarskega omrežja – faza 1, ki bo potekala od naselja Gabrje do Tržaške ceste in s katerim je predvideno, da bo od konca naselja Šujica proti Dobrovi potekala kolesarska steza z zelenim pasom širine minimalno 1,5 metra. 

Prometna razbremenitev Stranske vasi
Po izvedeni rekonstrukciji ceste Šujica–Podutik pa se bo predvidoma spremenil tudi prometni režim na lokalni cesti od Dobrove proti Stranski vasi. Le-ta bo po obnovi in sočasni vgradnji kanalizacije namenjena le še za lokalni dovoz z dodatno urejeno površino za pešce, kar bo Stransko vas močno prometno razbremenilo.

Vsi lastniki zemljišč ob cesti Šujica–Podutik bodo v prihodnjih dneh prejeli dopis Občine, ki jih bo seznanil s potekom projekta in posegi v obcestna zemljišča ter jih povabil na sestanek za odkup zemljišč. 
Skupaj s prizadevnostjo predstavnikov Krajevne skupnosti Dobrova, ki bodo sodelovali pri izvajanju projekta s ciljem učinkovitega sodelovanja med občani, naročnikom in izvajalci projekta, bo Dobrova pridobila eno večjih cestnih posodobitev v zadnjem obdobju. 

                                                                                                  Občina Dobrova - Polhov Gradec

 cesta šujica-podutik.jpg (7,3 MB)
 izsek iz projekta.jpg (200 kB)

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.