Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Ali veste?
Datum objave: 4.2.2021
Z novim letom uvajamo stalno rubriko Ali veste?, kjer bodo na razumljiv in strnjen način občanom predstavljene koristne informacije, zanimivosti in spremembe, ki se nanašajo na življenje v občini Dobrova - Polhov Gradec in odgovarjajo na pogosta vprašanja, ki jih občani med letom naslovijo na Občino. Prva rubrika Ali veste? je namenjena pridobitvi občinske socialne pomoči.
 
Ali veste, kako lahko pridobite občinsko socialno pomoč, kdo je do nje upravičen in kdaj lahko zanjo zaprosite?
Vlogo za občinsko socialno pomoč lahko vloži polnoletni posameznik, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Dobrova - Polhov Gradec, njegov dohodek pa ne presega minimalnega dohodka, ki ga ureja zakon o socialno varstvenih prejemkih. Občinsko socialno pomoč je mogoče pridobiti z oddajo vloge na javni razpis, ki ga Občina Dobrova - Polhov Gradec objavi vsako leto spomladi v Našem časopisu in na spletni strani (www.dobrova-polhovgradec.si). Pomoč je namenjena kritju stroškov nakupa šolskih potrebščin in šolskih kosil osnovnošolcev, plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcev, pomoči pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev …) in kurjave.
 
Posamezniki pa lahko preko celega leta oddajo tudi vlogo za enkratno denarno socialno pomoč, ki je namenjena premostitvi trenutne materialne stiske, ko si posamezniki ne morejo sami zagotoviti preživetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z drugimi dohodki, s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati ali na drug način določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvo za denarno socialno pomoč.
 
Izjemoma je mogoče pridobiti enkratno denarno pomoč v primeru težje bolezni v družini, naravnih in drugih nesreč, smrti hranitelja ter drugih izjemnih okoliščinah.
 
Višina občinskih denarnih socialnih pomoči je odvisna od vrste pomoči in se za vsako leto določa posebej. Vloga je dostopna na spletni strani www.dobrova-polhovgradec.si in v sprejemni pisarni Občine.
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.