Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Protipoplavno urejanje porečja Gradaščice na Šujici
Datum objave: 24.3.2021
Januarja letos je pogodbeni izvajalec del Inkaing d.o.o. pričel s protipoplavnim urejanjem porečja Gradaščice v sklopu projekta ''Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B''.

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je projekt Direkcije RS za vode, ki v Etapi 1B ureja na območju občine Dobrova - Polhov Gradec porečje Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice na Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami. V Dolenji vasi bo pri ureditvah letos sledil le še zaključek del, v Polhovem Gradcu pa se bodo dela pričela po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Skupna vrednost celotnih del na območju naše občine, s katerimi se izboljšuje poplavna varnost naših krajev, znaša skoraj 3 milijone evrov
 
Območje urejanja na Šujici zajema dva odseka. Zgornji odsek, ki se nahaja v območju mostu na cesti Šujica–Hruševo, znaša 425 metrov, spodnji odsek, ki se nahaja v območju mostu na regionalni cesti Dobrova–Polhov Gradec, pa meri 315 metrov. Pričetek del na zgornjem odseku je načrtovan letos maja. Dela na spodnjem odseku pa so že v teku in potekajo skladno z zastavljenim terminskim planom, končana pa bodo v mesecu oktobru. A kot poudarja izvajalec del, je terminski plan odvisen tudi od vremenskih razmer.
 
Celotna vrednost projekta na območju Šujice znaša 698.271,31 EUR. Na območju Šujice se bodo izvedle protipoplavne ureditve, ki bodo povečale poplavno varnost poseljenih območij Šujice in njene okolice: poglobitev struge, utrditev oz. zavarovanje brežin s skalami in lesenimi piloti, izdelava talnih in krilnih pragov iz lesenih pilotov in oblic, izgradnja visokovodnega nasipa ob potoku Krnica, izgradnja protipoplavnega zasipa in hortikulturna ureditev območja brežin. Posegi v strugo bodo izboljšali pretočnost Gradaščice, izgradnja nasipov na brežinah pa bo preprečila izlivanje na poseljena območja v primeru visokih voda. Poleg naštetih protipoplavnih ureditev bo v sklopu projekta na zgornjem odseku zgrajena brv preko potoka Krnica, obnovile se bodo obstoječe stopnice za dostop v strugo Gradaščice, izvedla pa se bo tudi prestavitev obstoječega plinovoda v bližini mosta na cesti Šujica–Hruševo. Na spodnjem odseku pa bo izvedena rekonstrukcija obstoječega plinovoda, zavarovanje iztoka zalednih voda na brežini ob mostu, ureditev izpusta iz čistilne naprave in izgradnja vodomerne postaje dolvodno od mostu.
 
Rekonstruiran bo tudi dobrovški vodovod, ki poteka na območju struge reke Gradaščice pod mostom na regionalni cesti. Trenutni vodovod se bo odstranil, nadomestil pa ga bo nov vodovod, ki se bo nahajal 1,3 metra pod poglobljenim dnom struge. Obnovitvena dela ocenjena na dobrih 41.000 EUR bodo imela močan razbremenilni vpliv na celoten vodovodni sistem Dobrova.

 dela na šujici 1.jpg (7,4 MB)
 dela na šujici 2.jpg (7,2 MB)
 dela na šujici 3.jpg (7,6 MB)

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.