Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Delovno srečanje župana in predsednikov krajevnih skupnosti
Datum objave: 26.3.2021

V sredo, 17. marca 2021, se je župan Franc Setnikar sestal s predsedniki krajevnih skupnosti na 5. rednem delovnem srečanju Sveta predsednikov svetov krajevnih skupnosti v občini. Delovno srečanje je tvorilo pet točk dnevnega reda.

Najprej so pregledali finančne načrte krajevnih skupnosti in realizacijo preteklega leta. Sedaj je uveljavljen poenoten način sofinanciranja krajevnih skupnosti za izvajanje nalog, znesek pa je višji kot pretekla leta. Pri vseh bo Občina krila določen del stroškov za zagotavljanje delovanja krajevnih skupnosti. Predsednikom krajevnih skupnosti je bilo predstavljeno tudi poročilo Režijskega obrata o izvedenih aktivnostih v letu 2020 na področju vodovodnih sistemov in upravljanja s pokopališči, po posameznih območjih krajevnih skupnosti. Predstavljen pa je bil tudi plan aktivnosti za leti 2021 in 2022.

Predsednikom krajevnih skupnosti je bil v nadaljevanju sestanka predstavljen predlog sklepa, s katerim bo Občina ustvarila pogoje za plačevanje stroškov delovanja kulturnih dvoran na Dobrovi in v Polhovem Gradcu. Občina bo hkrati skrbela tudi za redno vzdrževanje prostorov. Predsednikom je bil predstavljen tudi predlog izvedbe čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 10. aprila 2021, na območju celotne občine.

Predstavljen je bil potek projektov urbanistične zasnove osrednjih naselij Dobrova in Polhov Gradec. Predsednika krajevne skupnosti Črni Vrh in Šentjošt pa sta bila pozvana, da Občini posredujeta nabor predlogov za zasnovo urbanistične rešitve za jedri naselij Šentjošt in Črni Vrh, na podlagi katerih bo Občina naročila izdelavo ustrezne projektne dokumentacije. Župan je prisotne seznanil tudi s skupnima projektoma občin Dobrova - Polhov Gradec in Horjul, in sicer postavitev bazne postaje Butajnova, ki bo prebivalcem obeh občin zagotavljala močnejši mobilni signal – predvsem v naseljih Butajnova, Kurja vas in Šentjošt. Drugi skupni projekt pa je rekonstrukcija lokalne ceste med naseljema Brezje in Podolnica.

Sestanek se je zaključil s pregledom stanja večjih projektov v občini, kamor spadajo Barjanska kolesarska povezava, izgradnja trgovskega centra, rekonstrukcija ceste Šujica–Podutik in številni drugi. Predsedniki krajevnih skupnosti so tako bili seznanjeni z dogajanjem v občini, župan pa je povedal, da se jim zahvaljuje za njihovo aktivno vlogo pri zaznavanju potreb v kraju in njihovo pomoč in podporo pri realizaciji projektov.

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.