Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Obvestila
Zaključek protipoplavnega urejanja v Dolenji vasi
Datum objave: 19.4.2021
Z urejanjem porečja Gradaščice v Dolenji vasi je Direkcija RS za vode v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem Inkaing d.o.o. pričela v lanskem letu, in sicer v sklopu projekta ''Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B''. Dela na območju Dolenje vasi, kjer se nahaja sotočje vodotokov Gradaščica in Prošca, so obsegala številne ureditve, ki so bile nujno potrebne. Območje je namreč ob nastopu visokih voda poplavno ogroženo, kljub temu da je bil pred leti ob severnem robu vasi že izveden protipoplavni nasip. Ta je bil prenizek in bi ga narasle vode Gradaščice lahko prestopile, kar bi povzročilo erozijo in porušitev nasipa. Stopnja poplavne ogroženosti Dolenje vasi je označena s faktorjem Q100, kar pomeni, da območje ogrožajo poplave s povratno dobo 100 let oz. da obstaja 1 % možnosti, da se poplava ponovi v naslednjih 100 letih. Skupna pogodbena vrednost protipoplavnih ukrepov na območju Dolenje vasi znaša 106.565,00 evrov. Ureditev porečja Gradaščice na območju Dolenje vasi je vključevala povišanje in podaljšanje obstoječega protipoplavnega nasipa, ki se nahaja na desnem bregu reke in zdaj meri 240 metrov, visok pa je 1,5 metra. Izvedeni so bili tudi prepusti. V sklopu izvajanja protipoplavne ureditve, pa je izvajalec del poskrbel tudi za novo traso telekomunikacijskega voda, ki se je prej nahajal v trasi jarka, in njegovo prestavitev ter prestavitev omarice prižigališča javne razsvetljave. Izvedla se je tudi zamenjava in zaščita vodovoda na obravnavanem odseku. Trenutno se v Dolenji vasi izvaja še fino planiranje nasipa in njegova zatravitev, ki bo zagotovila protierozijsko zaščito. Zaključek del v Dolenji vasi je skladno s terminskim planom predviden najkasneje do 15. maja 2021. O protipoplavnem urejanju porečja Gradaščice so poročali tudi na RTV Slovenija. Prispevek in intervju z županom Francem Setnikarjem si lahko ogledate na povezavi: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174764612?s=tv

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.