Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Obvestila
Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ za leto 2021
Datum objave: 20.4.2021
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od stanovanjske oz. poslovne površine objekta, ki ga na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra, katastra stavb ali iz registra nepremičnin (REN), ki jih vodi Geodetska uprava RS, določi davčni organ. Le-ta izda odločbe o plačilu nadomestila, predvidoma v mesecu juniju za tekoče leto, plačljive v dveh obrokih.

Zavezanec za plačilo nadomestila je lahko lastnik ali najemnik/neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.

NUSZ predstavlja izvirni prihodek občin in je dajatev za posredno obremenjevanje prostora kot omejene dobrine prek zemljišča, na katerem je zgrajen oziroma predviden objekt. V okviru finančnih ukrepov zemljiške politike NUSZ ostaja v veljavi do uveljavitve davka na nepremičnine.

S 1. januarjem letošnjega leta se je za območje občine spremenila vrednost točke za izračun NUSZ. Določena je bila na podlagi določil Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/17 in 197/20), ob upoštevanju indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga vodi in objavlja Statistični urad RS, ki znaša –1,1 %.

Vrednost točke v letu 2021 tako znaša 0,002483 EUR za zazidano stavbno zemljišče in 0,001531 EUR za nezazidano stavbno zemljišče, ki je v primerjavi z lanskim letom nižja. Lani je vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče znašala 0,002511 EUR, za nezazidano pa 0,001548 EUR.

Občani pa lahko zaprosijo tudi za petletno oprostitev plačila NUSZ. Plačila je oproščen zavezanec, ki je kupil novo stanovanje ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja, družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja NUSZ začne teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva popolnosti vloge za oprostitev plačila NUSZ.

 Karta območij za občino Dobrova - Polhov Gradec (304 kB)

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.