Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
PROJEKTI OBČINE SOFINANCIRANI IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
 
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
Medeni zakladi
 
Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec
 
Partnerji v projektu: Turistično društvo Polhov Gradec, Prostovoljno gasilsko društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Blagajana
 
Vrednost celotnega projekta: 35.478,44 EUR
 
Višina sofinanciranja: 22.113,98 EUR Trajanje projekta: 1.12.2017 - 28.2.2019
 
Povzetek projekta: Ureditev parka in prireditvenega prostora pri Pograjskem domu, ki je namenjen prireditvam, rekreaciji, kulturnim programom ipd. Operacija vključuje ponovno zasaditev dreves in grmovnic, ki so bila uničena zaradi žledu in podlubnikov v letih 2014 do 2016. Izbrane so vrste, ki izhajajo iz okolja (tudi medonosne).Nakup montažnega odra, namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru. Oder se bo uporabljal tudi na drugih prireditvah na območju občine. Projekt bo spodbujal ciljne skupine (občinska društva, lokalno prebivalstvo, družine z otroki, otroci, upokojenci, pohodniki) k aktivnemu in družabnemu preživljanju prostega časa.
 
Cilji: -izboljšanje kakovosti bivanja -ohranjanje narave in kulturne krajine -okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci
 
Aktivnosti:
- izdelava zasaditvenega načrta ob Pograjskem domu ter ponovna zasaditev dreves in grmovnic
- nakup montažnega odra namenjen prireditvam in dogodkom, ki jih organizirajo društva na prireditvenem prostoru
 
Rezultati: -urejena zunanja površina
-vsaj en ohranjen naravni vir
-na novo vključene osebe vsaj dveh različnih ranljivih skupin
  
Povezave:
 
LOKALNI PRODUKTI BLAGAJEVE DEŽELE 
 
Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec
 
Partnerji v projektu: Tehniški muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina
 
Vrednost celotnega projekta: 35.478,44 EUR
 
Višina sofinanciranja: 20.386,54 EUR
 
Trajanje projekta: 4. 6. 2018 - 31. 7. 2019
 
Povzetek projekta: Blagajeva dežela je s svojimi obstoječimi produkti ena močnejših turističnih znamenitosti Občine Dobrova-Polhov Gradec, katere potencial ni v celoti izkoriščen. Obstoječe kapacitete Polhograjske graščine in znamenitosti širše Blagajeve dežele je potrebno povezati s produkti lokalnih ponudnikov in oblikovati ter promovirati nove bogate programe turistične narave. Dandanes zgolj lastnosti produktov in prednosti posameznih izdelkov kot takšnih, njihova uporabnost, kvaliteta ter pozitiven ugled tržne znamke niso več dovolj. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni in vedno teže jih je osrečiti, zadovoljiti njihova pričakovanja in jih pritegniti  
 
Cilji: -izboljšanje kakovosti bivanja -ohranjanje narave in kulturne krajine -okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci
 
Aktivnosti:
Aktivnost 1: izdelava strategije uporabe destinacijske znamke in programov kratka doživetja Aktivnost 2: ureditev pionirske sobe za priložnostna srečanja, izvajanje delavnic oz. programov, izdelava telefonske govorilnice in ogled predstavitvenega filma Polhovega Gradca in graščine s promocijo Blagajeve dežele ter drugih animiranih ilustracij v prostorih Tehniškega muzeja Slovenije,
Aktivnost 3:oblikovanje ter tisk promocijske knjižice programov in zloženke ter njuni prevod v najmanj dva tuja jezika (angleški, italijanski jezik)  
 
Rezultati:
Dobrote Blagajeve dežele (oblikovanje integralnega turističnega produkta Dobrote Blagajeve dežele, ki se osredotoča na kulinarična doživetja in povezuje lokalne ponudnike hrane  
 
Blagajeva doživetja (oblikovanje programa kratkih doživetij z lokalnim prebivalstvom na območju občine. Domačim, predvsem pa tujim turistom oz. obiskovalcem bi program omogočal druženje ali nekajurno sobivanje z lokalnim prebivalstvom, ki bi ponujali različna doživetja (npr. kratke restavratorske delavnice, delavnica peke kruha v krušni peči, delavnice izdelovanja lesenih predmetov, preizkušanje domačih kuharskih receptov, ogled proizvodnje domačega sira, predstavitev dejavnosti čebelarstvo z degustacijo lokalnih vrst domačega medu, obisk in predstavitev vsakdana na kmetiji, vodeni izleti po polhograjskem hribovju z izkušenimi planinskimi vodniki, ogled predstavitvenega filma v Muzeju pošte in telekomunikacij, idr.).
 
 Povezave:
 
POLHKOVO RAZGLEDIŠČE
Nosilec projekta: Občina Dobrova-Polhov Gradec
Partnerji v projektu: Dežela zelišč, Margita Vehar s.p., JZ Polhograjska graščina
Vrednost celotnega projekta: 221.388,63
Višina sofinanciranja: 145.375,41
Trajanje projekta: 30.6.2020 - 31.1.2023

Povzetek projekta:
Ureditev tematsko sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki bo povezovala avtobusno postajo s starim vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo Polhovega Gradca.

Cilji:
- urediti neurejene travnate površine z vsebinami, ki bodo omogočale gradnjo socialnih stikov, vezi med generacijami in krepili zavest o lokalni pripadnosti.

Aktivnosti:
- ureditev brežine nad parkiriščem ob Kulturnem domu v Polhovem Gradcu
- ureditev javnega zeliščnega vrtička
- priprava tematske razstave ob poti
- tisk in postavitev panojev

​Rezultati:
- urejena večnamenska površina za druženje krajanov in obiskovalcev
 
Povezave:

Podpodročja
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.