Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana pripravljamo evropski projekt Barjanske kolesarske povezave, ki bo potekal ob regionalni cesti R3 Ljubljanica (Lj. Dolgi most) na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Dobrova - Polhov Gradec, na trasi od Tržaške ceste v Ljubljani do naselja Gabrje v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
 
Projekt obsega urejanje površin za kolesarje in pešce, umestitev avtobusnih postajališč, javno razsvetljavo v naseljih, izvedbo premostitvenih objektov in mestoma rekonstrukcijo ceste.
 
Projekt se delno financira iz evropskih sredstev, zato je potrebno pridobiti zemljišča in pripraviti vlogo za prijavo na razpis do 1. septembra 2020. Če bomo pri tem uspešni, načrtujemo izgradnjo kolesarske povezave v letih 2022 in 2023.
 
Zemljišča potrebna za izgradnjo kolesarske povezave se bodo pridobivala odplačno v dveh fazah.
 
Pred začetkom del, v fazi priprave projektne dokumentacije, Občina Dobrova Polhov Gradec sklepa služnostne pogodbe z vsemi lastniki zemljišč.
 
Po zaključeni gradnji bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naročila odmero vseh nepremičnin, ki so bile uporabljene za izvedbo kolesarskih povezav. Po izdaji geodetskih odločb bo Direkcija z lastniki nepremičnin sklenila pogodbo in lastnikom na podlagi cenitev pooblaščenih cenilcev izplačala odškodnine ter izvedla prepis nepremičnin.
 
Za vse dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko obrnete na Občino Dobrova - Polhov Gradec, na odgovorno osebo za izvedbo projekta: Helena Čuk, telefon 01/360-18-10 ali e-mail helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2022. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.